Enn Papa Mor Nwaye Divan So Bann Zanfan A Pont-Naturel: Rikshi “Vag la inn zet mwa osi dan dilo”

Loading...

Pont Naturel, ki trouv dan l’Escalier, ti theatre enn nouvo dram Dimans le 16 Avril. Kisnaduth Beedassy, 55 an, konu kom Daram inn mor nwaye.

Sa sef infirmie la ti anvi admir bann vague ek pran foto, kan li finn surpri par enn gro vague. Linn retrouv li an difikilte. So gran tifi, ki ena 18 an, inn esay port li sekour me pann resi. Li rakonte ki finn pase sa zour la.

Infirmie la ti sorti avek so lafami. “No finn kit lakaz ver 7hr45 gramatin,” tifi la rakonte. “Nou finn al dan le sud, a Cluny. Nou ti anvi guet kaskad Eau Bleue.”

Sur plas, lafami inn amize ek ti bien kontan a sak moman. “Nou finn rann vizit enn fami osi apre nou finn al an direksyon Pont Naturel.” Ti fini ariv ver 13hr.

“Vague ti for. Papa inn mem prevenir nou pou pa al pre avek falaise,” li rapel. Tou ti pe pass korek ek personn pa ti pe doute ki kitsoz pou arive.

“Nou finn marse boukou. A enn moman, mo papa inn anvi guet bann vague ki kraz kont enn ross. Enn kou, finn ena enn gro vague ek sa inn riss mo papa,” tifi la rakonte. San perdi letan, Rikshi dir linn galoupe ek al guete kot so papa inn tonbe. Ti la panik total.

“So latet ti an deor dilo. Linn trap enn ross. Monn resi trap so lamin,” li rapel. Saki ti prezan laba inn vinn donn koudmin. “Kan nou ti pe esay retir li depi dan dilo, finn ena enn deziem gro vague,” gran tifi la explike. Sann fwa la, li osi linn tonb dan dilo. “Vag la inn zet mwa osi dan dilo,” li dir nou. Linn rod so papa me li pa ti lo surfas. Alos ki li ti pe debate, so frer inn port li sekour. “Mo frer finn tir mwa dan dilo.”

Antretan, bann sekour finn prevenir. Lapolis l’Escalier, elikopter lapolis, Chetak, inn survol sa rezion la pou rod infirmie la. So lekor inn retrouve apre repese. “Se premie fwa ki nou finn al sa plas la,” tifi la dir dan sok. Otopsi inn revele ki viktim la inn mor swit a enn asphyxi akoz nwayad.

Kot lafami viktim la, letan inn arete. Kisnaduth Beebassy less deryer li trwa zanfan ki ena 11 a 18 an. So disparisyon less enn gran vid.

“Mo papa ti enn personn bien zovial ek tou dimoun ti apresie li,” so tifi dir.

Pont Naturel : Atiran me danzere

Pont Naturel pa trouv lwin avek Souffleur dan l’Escalier dan le sud Moris. Plas la bien prize par so ape sovaz. Li finn forme par bann ross volkanik ki finn assailli par bann vag bien for. Avek letan, enn pon naturel inn forme. Me si plas la ofer enn payzaz unik, li inportan ress prudan.

Bann lezot viziter inn less zot pieze par payzaz la. Le 8 Zanvie, Joseph Rambert, 40 an, abitan Floreal, ti pe promene avek so bann toutou, kan 2 parmi inn tonb dan dilo. Linn zet dan dilo pou port zot sekour me li pann surviv. Linn mor nwaye.

Comments

comments