[Video] Kesyon Lo SMS Pariaz Dan Parlman: Pravind Jugnauth Ankoler Avek Rajesh Bhagwan

Loading...

Premie Minist pa finn kapav gard so kalm Mardi le 18 Avril dan Parlman. Ankoler, pravind Jugnauth inn adress li a Rajesh Bhagwan, provokan enn brouhaha dan l’hemicycle. Retransmisyon an direk parlmanter inn sispann pou enn ti moman.

Pandan bann trans kesyon reserve pou Premie Minist, Rajesh Bhagwan inn interpel Pravind Jugnauth lo SMS Pariaz. Dan enn kesyon suplemanter, depute Mouvement militant mauricien (MMM) inn evok bann ‘relasyon incestueuses’ ant proprieter konpagni, Jean-Michel Lee Shim, ek prezidan konsey administrasyon Gambling Regulatory Authority, Raouf Gulbul, ki ti enn ex-kandida Mouvement socialiste militant (MSM).

Guet video par l’express:

Depute mov inn demann sef gouvernman si pena konfli dintere, ek inn dir ki Raouf Gulbul ti osi avoka SMS Pariaz dan enn ka ki ti opoz konpagni la avek komiser lapolis. Se lamem ki Pravind Jugnauth inn perdi pasians.

“Al guet Ajay Gunness,” leader MSM inn lanse. Li finn fer referans ki sekreter zeneral MMM ti debark dan stasyon lapolis Flic-en-Flac Samdi aswar, ek li ti ankoler ki bann ofisie inn plas so bofrer, ki ti teste positif pou lalkol, dan selil degrisman. Bann lespri inn sofe ek Speaker, Maya Hanoomanjee, inn fer boukou zefor pou retablir kalm.

Comments

comments