[Video] Universite Teknolozi: Bann Etudian Manifeste Zot Koler

Loading...

Bann etudian inn manifeste azordi, Merkredi le 19 Avril, dan universite teknolozi ki trouv dan La Tour Koenig. Zot deplore mank kominikasyon par direksyon par rapor a bann problem ki finn akimile tou sa letan la dan campus.

Guet video par Defimedia:

Sa bann etudian la afirme ki direksyon inn refuz pou rankontre zot. Zot zize ki sa rankont la inportan akoz plizir infrastriktir ek lasal klas bizin fer renovasyon.

Union bann etudia indike ki enn demann inn fer an Desam dernie pou aste bann inprimant ek lezot ekipman me pa finn gengn oken repons.

Comments

comments