Trafik Ladrog: Navind Kistnah Denons Imteeaz Baccus

Loading...

L’ADSU inn prosed a enn premie arestasyon apre denonsasyon Navind Kistnah. Linn denons Imteeaz Baccus. Kourite la rakont bann anketer ki enn denome Imteeaz Baccus inn demann li, bien avan, pou donn li enn kontak pou inport ladrog.

Navind Kistnah konfie ki li finn donn li ek denome Imteeaz Baccus inn resi inport enn gran kantite ladrog koumsa. Linn arete Merkredi, Imteeaz Baccus, enn ansien anplwaye bookmaker, inn nie an blok bann alegasyon Navind Kistnah. Linn explike, dan prezans so avoka Assad Peeroo, ki denonsiater la inn rod pran revanz avek li. Linn explik so zess apre ki zot ti gengn enn diskisyon avan kan zot ti gengn Rs. 300 000 lo enn lekours Champ-de-Mars.

Sa Zedi la, Imteeaz Baccus inn tradwir divan lakour. Enn sarz provizwar trafik ladrog inn loze kont li. Avan li konstitue prozonie, Imteeaz Baccus inn adress li avek lapress an prezans so avoka Me. Assad Peeroo. “Mo enn dimoun mizer, mo inosan, mo pena naryen pou fer dan sa zafer la. Mo pans pou fer enn lagrev la faim.”

Comments

comments