[Video] Bann Klian BAI, Travayer Transpor Ek Bann Zen Desann Lo Lari

Loading...

Se enn manifestasyon trwa dan enn ki finn deroule midi azordi, Zedi le 20 Avril, dan lari kapital. Zot inn rasanble kot Front Commun National, ek ti ena 2-3 santenn personn ki finn marse depi Champ de Mars ziska zardin konpagni pou manifeste lo trwa dosie.

Guet video par ION News:

Bann ansien klian BAI inn exiz gouvernman pou regulariz zot sitiasyon pli vit posib. Tandi bann anplwaye sekter transpor an komun inn afirme ki enn bus lane pou pli bon ki Metro Express. Akoz, dapre zot, sa pou koz mwins risk pou zot anplwa. Par ayer, bann group zen inn manifeste kont Youth Employment Programme. Zot estime ki bann anplwaye pa pe rekrut bann staziyer depi de dernie lane.

Comments

comments