Anplwa: Pe Rod 200 Coiffeur Ek Coiffeuse Pou Travay Lo Bato Croisiere – Lapey Ziska Rs 90 000

Loading...

Saki anvi travay lo bato krwaziyer inn averti. CSCS International Manning Ltd pe rod bann Morisien. Chandra Seepaul, direkter sa firm la, inn anonse ki enn santen Massage Therapists ek enn santenn esthetisienn reserse. “Ena osi enn gran demann pou Nail Technicians,” li dir.

Me li afirme ki se surtou bann kwafer ek kwafez ki pe reserse. “Nou bizin 200 personn ki oper dan sa domen la ziska la fin sa lane la pou travay lo bato konpagni Steiner London,” Chandra Seepaul dir, direkter CSCS International Manning Ltd.

Ant Rs 60 000 ek Rs 90 000

Ziska isi, li kontinie dir, 20 kwafer ek kwafez pou seleksione. Zot pou abor ziska la fin Avrik ek la fin Mai. “Saki interese ena ziska koumansman Aout pou fer zot aplikasyon,” linn anonse.

Chandra Seepaul inn presize ki bann kwafer ek kwafez interese bizin ena omwin enn an lexperyans dan sa domen la. Zot bizin osi ena enn sertifika depi enn institusyon. “Zot pou gengn enn lapey ant Rs. 60 000 a Rs. 90 000 par moua, ek sa depann lo zot lexperyans ek nomb klian ki zot pou okipe,” direkter la presize.

Bann kandida reserse bizin ena ant 18 ek 45 an. “Saki inn fer bann kour avanse pou swazir kom priorite. Zot bizin metriz angle parfetman,” li prevenir. Bann seleksione pou apele pou travay lo enn kontra 9 moua ki revouvelab.

Comments

comments