[Exclusive] Quartier-Militaire: Jam “Sa zour monn trouv banla lamin dan lamin, si koup mwa pa pou trouv disan sa”

Loading...

Jam, ki abit Quartier-Militaire ek marye, inn apros nou azordi, Vandredi le 21 Avril, pou rakont nou ki bez linn pase dan so lavi maryz. Li dir ki li pe viv enn lavi ki boukou zom pa ti pou kapav viv.

Jam rakonte avek enn leker kase: “Enn zour kan mo ti avek mo madam, li dir mwa ki li nepli kontan mwa ek li kontan enn lot zom. Mo madam apel Nawsheen ek li ena kouraz pou dir mwa ki li nepli anvi viv sou mem toua avek mwa. Linn kit mwa linn al ress kot so paran. Apre sa, monn al dekouver ki li ti ena enn rol li pe amene avek enn lot boug.”

Dapre nou viktim, se boug la ki ti pe mont so madam so latet ek koumsa mem ki zot inn fini par separe. “Mo demann publik kouma ti pou reazir kan zot ti pou trouv zot fam avek enn lot boug dan loto. Mo poz zot la kesyon kouma zot ti pou santi zot kan zot trouv zot fam dan lebra enn lot,” Jam dir nou.

Li konfie ki so fam, Nawsheen ek 25 an, inn trair so belmer ek boper so konfians. Jam dir ki so mama ek papa ti pe guet Nawsheen kouma enn tifi lakaz, ek non plu kouma enn belfi. Me zour zot inn dekouver so rol, zot leker inn kase an mil morso. Nou viktim alegue ki so fam inn aksepte enn boug ki pena naryen dan so lavi ek azordi li pa kapav guet bann aksyon li trouve divan so lizie.

“Sa zour monn trouv banla lamin dan lamin, si koup mwa pa pou trouv disan sa. Linn bless mo leker ek osi leker mo paran ki ti bien kontan li. Me par lagras bondie monn resi fini avek li ek monn blie enn fam kouma li. Sa kalite fam la, sori pou lexpresyon, zot degoutan dan enn pey kouma pou nou,” Jam terminn lo sa not la.

Comments

comments