Connect with us

[Video] Roche-Terre: Enn Dernie Adieu Pou Samuel Jaune

Newsfeed

[Video] Roche-Terre: Enn Dernie Adieu Pou Samuel Jaune

Loading...

Kamyon la inn tap avek zot an plin. Samuel Jaune, 44 an, papa 5 zanfan, pa finn surviv. Aksidan la inn prodwir Zedi le 20 Avril, ver 8hr gramatin, kan li ti lo so motosiklet avek so madam. Li ti pe amen li lafwar Goodlands.

Se kouma li fini kit Roche-Terre ki sa dram la finn zoue. Couple la ek sofer kamyon la finn kondwir lopital lenor pou resevwar bann premie swin. Li pou tradwir divan lazistis apre so tretman. Enn lanket inn ouver par bann limie stasyon lapolis Grand-Gaube pou determinn koz exak sa aksidan la.

Guet video par Sunday Times:

Inn fer enn otopsi lo motosiklist la par sef departman mediko-legal lapolis, Dr. Sudesh Kumar Gungadin, kinn atribue so dese a enn sok akoz multip blesir So madam inn admet dan swin intansif akoz so leta lasante zize bien grav.

Samuel Jaune ti enn marsan lo laplaz ki ti pe gengn so lavi bien, so belfi Aurélie konfie. “Dernie fwa ki monn trouv mo papa, ti enn Lindi. Nou finn pass enn bon moman an fami. Li ti ena pou gengn 45 an an Desam. Li ti bien excite. Li pa ti pe aret dir ki li pou invit tou fami pou so aniverser. Mo boper zame inn fer distinksyon parmi so 5 zanfan mem si nou sorti depi diferan union. Li ti pe donn mem konsey ek mem lamour so bann zanfan,” li dir.

So belmer, Marie Christianne Olivier, souligne ki linn pass lanwit kot li Lindi. Viktim la inn fer li enn surpriz sa zour la. “Monn gengn surpriz kan linn dir mwa: ‘to kone mama, mo pou reste. Aste labiere ek mwa mo pou prepar bann snack…,” li rapel.

Comments

comments

Continue Reading
You may also like...

More in Newsfeed

To Top