Enn Photo Ki Dir Tou

Loading...

Si Roshi Bhadain dir ki li finn krouaz Alvaro Sobrinho, le 6 Mai 2016, pandan enn reunyon prezantasyon bann proze sa zom dafer angolais la, ansien minist Bonn Gouvernans inn kan mem gengn letan fer enn poz foto divan lobzektif.

Sa foto la ti pran apre reunion ki, dapre enn afidavit jure par Rudy Veeramundar dan lakour Supreme ena 2-3 zour, ti prezide par Roshi Bhadain dan bann loko ansien minist a Ebene.

Comments

comments