Pailles: Li Brul So Ti Garson Ki Ena 3 An “Papi, granmer inn poz kalchoul gato banann lo mo lamin”

Loading...

Lo so chest, nene, lebra, fron, soursiliyer.. sa papa, enn peint ki ena 23 an, finn gengn sok so lavi kan linn dekouver so garson port tou sa bann brulur lo diferan parti so lekor. Ki finn pase? Kan demann li sa, ti garson, avek plin larm dan so lizie, dir so papa: “Papi, granmer inn poz kalchoul gato banann lo mo lamin.”

 Sa insidan la remonte a Zedi le 20 Avril, ver 10hr30. Papa la inn konfie so garson avek so mama, ki ena 45 an, ek inn al aste manze pou li. So mama abit zis akote so lakaz a Pailles.

Kan linn retourne, li dekouver ki so garson pe plere ek so mama ti dan la kwizinn ti pe prepar ‘gato banann’. Linn lev so lavwa ek interoz so mama. “Linn reponn mwa koumsa: to zanfan enn batar malelve, bizin koriz li. Monn dir li ki li pa gengn drwa koriz mo garson akoz li pou mwa.”

Li souligne ki so mama pa finn fer koumsa premie fwa. “Premie fwa, li ti brul mo garson avek enn fourset so ek press sa lo so lamin pou koriz li. Mo ti dir li pa puni li koumsa. Enn lot fwa, mo garson ti pe rod manze ek mo ti par deryer lakaz. Monn sinpleman dir li pa vinn pre avek mo garson. A sak fwa, li menas pou al fer enn depozisyon kont mwa…”

 

Me sann fwa la, se li ki finn menas pou al fer depozisyon kont li. Dapre papa la, so mama inn koumans atak li avek enn bar feray ek enn dibwa dan lamin. “Li ti anvi bat mwa, ek mo ti ena tipti dan mo lebra. Mo esay evit so bann kou ek se lamem ki linn blese lo so nene ek koumans saigne. Monn perdi lekilib ek monn bizin poz mo garson par ter.” Touzour dapre li, so mama inn profite pou kraz enn po lo so latet. “Monn gengn enn kou lo latet. Monn apel mo ser ki finn amen li kot li.”

Linn retrakte

So mama pa finn tarde pou al fer enn depozisyon kont so garson avek lapolis. “Monn zwn li stasyon lapolis Pailles ek li ti pe donn so versyon de fe ek monn donn pou mwa…” Li finn answit al lopital Jeetoo pou resevwar bann premie swin.

Ki mama la inn reponn fas a bann akizasyon so garson? Dan so depozisyon lapolis Pailles, granmer la dir ki so ti garson inn tonbe depi so bisiklet. Par laswit, linn retrakte ek dir ki so ti garson inn zet ‘gato banann’ lo li, saki finn provok bann brulur lo diferan parti so lekor.

Li finn arete pandan la sware mem zour. Li finn konparet tribunal Port-Louis, Vandredi le 21 Avril sou enn sarz provizwar maltretans ek agresyon. Ek linn retrouv liberte kondisyonel apre ki linn fourni enn kosyon Rs. 6 000.

Comments

comments