Rodrigues: Robertson Casimir Frakas Latet So Fam Kout Herminette Ek Met Pandi

Loading...

Li finn atak so fam avek enn violans rar. Linn donn li plizir kout herminette avan donn li lamor par pandezon. Lekor Robertson Casimir, alias Colas ek so madam Angélique, inn retrouve Samdi le 22 Avril.

Se a Baie-aux-Huîtres, Rodrigues, ki sa dram la finn prodwir. A lorizinn, enn dernie diskisyon inn leve ant zot, ki finn eklate dan lanwit Vandredi a Samdi. Angélique Casimir, viktim violans domestik, ti fer bann demars pou gengn enn protection order avek tribunal Port-Mathurin. Sa fam 44 an la ti pe viv enn veritab lanfer avek so mari. Colas Casimir, 43 an, ti akiz so fam ki li ena enn liezon extrakonzigal.

Se ver 9hr gramatin, Samdi le 22 Avril, ki lapolis Port-Mathurin inn alerte. Se neve Colas Casimir kinn fer sa dekouvert makab la kan li ti pe vinn rann vizit so tonton. Linn fer konfrontasyon enn vizion orer.

Dan enn pies modest zot lakaz, pre kot lafenet, lekor inert Colas Casimir, ki ti suspandi a enn lakord akrose avek lafenet. Dan enn lot lasam, alonze lo lili, nou trouv lekor san lavi Angélique. Lo so latet, ena bann gro blesur. Lo so lekor, bann blesur profon. So figir ti anfonse dan enn lorye.

Bann anketer Criminal Investigation Division (CID) Port-Mathurin, mene par serzan Perrine, finn egalman al sur plas. Ek bann ofisie Scene of Crime Office ek Forensic Science Laboratory osi ti prezan. Lekor couple Casimir inn examine par enn medsin lezist depi lopital Quenn Elizabeth ek inn transporte lamorg lopital Crève-Cœur pou fer otopsi, ki pou pratike par Dr. Maxwell Monvoisin, Principal Police Medical Officer, ki pou al Rodrigues Dimans le 23 Avril.

Angélique Casimir, oriziner St-François, ti mama de zanfan. Me osi enn zen granmer… so gran tifi 20 an ti fek akouse. Kan sa dram la finn zoue, zen mama la so frer, 9 an, ti kot li pou pass vakans.

Lanket plase sou soupervizion asistan komiser lapolis, Jean François Nicole, Divisional Commander.

Comments

comments