[Video] Lagar Quatre-Bornes: Bann Bus Bord Akote Lagar lo Double La Ligne Jaune

Loading...

Nou finn gengn enn video depi enn parmi nou bann fans azordi, Dimans le 23 Avril, kot nou trouv enn bis kinn borde dan bor simin lo double la ligne jaune ek pe blok sirkilasyon. Nou informater dir nou ki se la sitiasyon toulezour ek otorite pa pe fer naryen lo sa.

Chek video:

Nou fer zot kone ki enn veyikil pa gengn drwa bord lo double la ligne jaune. Li enn ofans. Ek dan sa ka la, nou trouv enn bis kinn borde ek pe perdi letan pou demare. Kifer otorite pa pe pran aksyon? Kan pou met enn lord. Se koumsa mem ki sa kapav provok enn aksidan ek toulezour li mem problem.

Si kiken kapav fer sa mesaz la passe ek montre bann otorite, zot kapav al sur plas ek pou trouv sa sitiasyon la. Mersi lepep.

Comments

comments