Landing Dan Baie-du-Tombeau: 2 Ofisie L’ADSU Blese Par Lafoul Parmi Enn Polisiyer

Loading...

De manb brigad antidrog inn blese, Samdi a Baie-du-Tombeau, pandan enn landing.

Apre ki zot inn gengn ranseignman lo bann trazaksyon louss lo Baie-du-Tombeau, bann limie brigad anti-drog Port-Louis inn fer enn landing. Zot inn perkizisyonn enn lakaz ek aret 2 frer.

Dan lakaz la, bann ofisie inn rekuper 24 fey gandia ek ladrog sintetik. De sispe la ti pe prepar ladrog kan bann ofisie la inn rantre. Zot inn sezi bann ladrog la ek inn kondwir de frer la dan zot veyikil.

Apre ki zot inn met de frer la dan van, enn lafoul ostil inn vini ek koumans agres bann polisie la. Zot inn andomaz zot veyikil avek enn parpaing. Enn polisiyer inn blese lo manton ek so koleg lo ledwa. Enn sispe ladan inn sove apre ki linn profit sitiasyon. Sa de azan blese la inn transporte a lopital pou bann swin. Polisiyer la inn bizin met trwa pwin sutur lo manton.

Comments

comments