[Exclusive] Bel-Air: Kan ‘Henna Leone’ So Mama Pa Lakaz, Li Sot Baraz Pou…

Loading...

Enn lot video pe fer buzz lo Facebook ek finn titre ‘Henna Leone Moris’ ki enn dure 46 segonn. Dan klip la nou trouv enn zen couple an plin eba lo enn lili dan enn lasam.

Chek bann ‘screenshot’ la:

Dapre informasyon nou finn gengne, sa inn deroule dan Bel-Air kot ena enn tifi, ki apel Henna ek ena 19 an. Kan so mama la travay, li telefonn so lom, ki enn abitan Flacq, pou li vinn kot li. So lom lerla sot baraz pou zot fer lamour. Sa klip la pe fer letour lo social media Facebook.

Pou fer zot rapel, se enn lokazion ankor pou fer bann internot rapel bann risk ki ena pou partaz bann video sa genre la.

An efe, dapre lartik 46 (h) Information and Communication Technologies Act (ICTA), tou dimoun ki finn servi enn laparey kominikasyon ou rezo sosio pou tranmet ou resevwar enn mesaz indesan ou pli obscene riske ziska 5 an prizon ek enn lamann ki pa depass Rs. 1 million.

Vizionn enn video parey li egalman punisab par la lwa.

Comments

comments