[Video] Enn Granmer 98 An Ankor Fer Yoga

Loading...

Lo enn video ki finn release par BBC India, nou trouv enn vie madam, ki ena 98 an, pe ankor pratik yoga. Madam la apel Nanammal Amma ek li enn profeser yoga. Li defie so laz kan li montre so abilite an yoga avanse.

Video:

Nanammal Amma dir: “Kan mo ti ankor zen, mo paran ti pe travay dan karo. Kan zot retourne depi karo, zot pratik yoga. Alos monn koumans pratik yoga ansam avek banla.”

Nanammal inn resevwar plizir pri kote yoga. Li ankor sef profeser apre 3 zenerasyon yogis. So pli tipti zanfan apel Gautam ek li ena 11 an. Zot tou pe swiv so pa. Amma dir ki sekre so laz ek bonn sante se pratik yoga. Ek zame li finn al lopital.

Amma azoute: “Si zot anvi vinn enn yogi, kass vinn segonder dan lavi. Zot la sante vinn avan ek zot pou gengn saki zot anvi dan lavi.” So bann etudian admir li boukou.

Comments

comments