Violans Domestik Dan Saint-Pierre: Charlène “Ena fwa li panse mo lesbienn, ena fwa li panse mo ena enn lot zom”

Enn fam 42 an, abitan Saint-Pierre, inn agrese violaman par so misie. Kan finn aret sispe la, li dir ki linn fer tousala sou linflians lalkol. Se pa premie fwa ki madam la inn viktim brutalite. So misie dir ki li doute li infidel akoz sa li fer sa. Madam la inn port plint stasyon lapolis Saint-Pierre.

Dimans, ver 16hr40, Charlène (prenom fiktif), ki ena enn protection order, ti lakaz. A enn moman, enn diskisyon inn eklate ant li ek so mari Dominique, 42 an. So misie inn akiz li ki li pe gard mari deor.

Dapre so depozisyon, Dominique inn trangle li avan menas li avek enn sab. Par laswit, touzour dapre bann propo Charlène, so mari inn pil li lo sali. Linn resi sove. Li finn al stasyon lapolis lokalite kot linn port plint.

So mari finn arete mem zour par lapolis. Bann polisie inn rekuper sab la. Linn plase an detansyon.

Lindi, avan li pass lakour Moka, Dominique inn aksepte so erer. “Mo ti sou linflians lalkol ek mo regrete saki monn fer,” linn dir bann anketer. Li finn konparet divan lakour kot li finn provizwarman inkulpe domestic violence. Linn bizin fourni enn kosyon Rs. 5000.

Charlène nepli kone ki pou fer. “Mo mari vinn malad kan li bwar. Ena fwa li panse mo lesbienn, ena fwa li panse mo ena enn lot zom.  Sak fwa, li pei kosion. Enn zour, sa bann dispit-la pou terminn par enn krim. Li agres mwa toulezour ek mo per pou mo sekirite. Mo mari finn dir kan li pou sorti, li pa pou kit mwa koumsa mem.

Monn dekouraze ek mo nepli kone avek kisana mo pou konfie. Avek sa ban problem lakaz la mo nepli kapav konsantre dan mo travay. Mo latet fatige,” Charlène konfie. Lanket mene par serzan Shibdat, li soupervize par CI Rummun.

Comments

comments