[Exclusive] Flacq: Zaina “Mo Mama Diverti Avek Tou Kalite Zom Ek Mo Soufer Dan Mo Letid”

Zaina (nom fiktif), ki abit Flacq ek ena 23 an, inn apros nou Zedi le 27 Avril pou rakont soufrans so leker. Li dir ki so mama fini kit so papa akoz enn zistwar trayizon ek li diverti avek tou kalite zom. Parfwa li amen zom dan lakaz ek guet zis so plezir.

Foto ilistrasyon.

Zaina, ki enn etudiant a luniversite, rakonte: “Mo mama abit a Flacq ek li ena 50 an. Li apel Farzanah (nom fiktif) ek mo ena enn frer ek enn gran ser ki marye. Mo mama ti pe trayir mo papa ek zot inn separe. Zordi dan plas mo mama guet lavenir so bann zanfan, li sanz zom kouma dir pe sanz linz. Mo pa ezite pou revele ki li al pansiona avek zot pou bann truk obsenn.

Nou viktim dir ki so mama so bann zanfan zot lavenir pe gate ek osi zot reputasyon. Zaina so mama so rol pa bon depi ki zot tipti ek li guet zis so plezir koumadir li pena oken zanfan. Zaina soufer boukou toulezour ek li pa kapav aprann. Li pann per pou konfie ki so mama amen zom dan lakaz kan li tousel.

Zaina kone li ase gran pou kapav debrouye me li dir ki li pe ankor aprann a luniversite ek li depann lo so mama dan boukou kitsoz. Me aster so latet fatigue ek pa kapav konsantre dan so letid. Li pe demann publik konsey. Met enn komanter anba si zot ena kit mesaz pou ankouraz Zaina.

Comments

comments