Meteo: Moris Pou Sou L’inflians Enn Anticyclone Fort Vandredi

Loading...

Tir zot pull. Stasyon meterolozik Vacoas inn prevwar enn letan frwa ek pwena divan otour lil dimin, Vandredi le 28 Avril. Enn antisiklonn for pe evolue dan Sud Mascareignes. Se samem ki enn kominik spesyal finn emet azordi apre-midi, Zedi le 27 Avril.

Stasyon meteo finn egalman indike ki letan pou niaze avek lapli intermitant prinsipalman dan lest, lesud ek plato santral pandan wiken. Dan sertin landrwa, zot pou akonpagne avek loraz.

Lo plato santral, tanperatir pou 1 a 2 degre inferyer. Maximal pou anviron 24 degre ek minimal 20 degre selsius. Lo bann rezion kotiyer, maximal pou varye ant 27 ek 29 degre selsius ek minimal pou ant 23 ek 25 degre selsius.

Saki konsern divan, li pou soufle depi lest-sud-est ant 20 a 30 km/h avek bann rafal ki kapav ariv ziska 70 km/h dan bann landrwa expoze. Lamer pou for avek bann oul sud-ouest ek pou 4 a 5 met o dela resif. Bann sorti an ot mer ek bann lagon dekonseye.

Comments

comments