Aksidan Mortel Lallmatie: Proprieter 4×4 “Linn Tir Enn Sabre Kasiet Andan So Chemiz”

Loading...

“Ally inn tir enn sab ki ti disimule andan so chemiz. Linn esay agress mwa. Mo bofrer ek mwa inn bizin sote depi veyikil la…” Sa abitan Phoenix la, ki ena 23 an, dir linn gengn per so lavi Merkredi aswar le 26 Avril. Li ti abor so veyikil, ki li ti met a vann, an konpagni Ally Puttaroo.

Toutfwa kan linn ariv pre kot enn karokann, enn zom, ki konplis avek Ally Puttaroo, inn vinn avek zot enn kou brit, ek ti arme avek enn sab. “Mo premie reaksyon monn tir lock dan laport. Se a sa moman lamem ki Ally inn tir enn sab ki li ti kasiet andan so chemiz,” abitan Phoenix la explike. Li ti an konpagni so bofrer ek zot pa finn ena oken swa pou sote depi transpor la. Zot inn rod simin pou al stasyon lapolis Quartier-Militaire pou port plint. Se kan pe fer depozisyon ki bann ofisie la inn gengn nouvel zot inn retrouv masinn la.

Linn rod sove dan transpor la mem, ek Ally Puttaroo inn perdi kontrol avan fer enn sorti derout. Linn terminn so kours kont enn muray. Frer Ally Puttaroo ti egalman dan transpor la. Blese, zot inn transport sa de zom la a lopital Flacq par bann volonter. Prezume voler la pann surviv so bann blesir. Frer la inn interpele par Criminal Investigation Division (CID) Quartier-Militaire.

Lotopsi ki finn pratike par medsin lezist lapolis, Dr Maxwell Monvoisin, inn atribue dese Allly Puttaroo a bann blesir multip.

Kan finn rankontre zot a Gokhoola, Piton, bann pros Ally Puttaroo pa finn swete fer oken komanter lo sa.

Comments

comments