Lopital Candos: Sanjeev “Mo Rant Dan Twalet Pou Fer Mo Bezwin, Mo Pli Malad Kan Mo Pa Trouv Dilo Dan Tank”

Loading...

Sanjeev inn apros nou yer, Zedi le 27 Avril, pou montre nou kondisyon twalet dan lopital Victoria ki trouv dan Candos. Li dir nou li ti malad ek finn al laba pou bann swin neseser. Li ti pe atann so tour kan linn bizin al twalet pou fer so bezwin.

Sanjeev rakonte: “Mo ti pe asize ek atann mo tour pou pass kot dokter kan monn al twalet paski monn gengn mo bezwin. Mo vant ti deranze enn tigit. Monn rant andan twalet lo vitess san chek kitsoz. Kan monn fini, monn koumans rod dilo pou lav mo mem me pa ti ena. Mem enn boutey dilo pa ti ena.”

“Mo dir pa fer naryen, mo rod enn tissue. Sa osi pa ti ena dan twalet la. Enn sans ti ena tissue avek mwa ek monn fini swiy mwa pou mo al rod dilo deor. Kan mo vire pou flush, mo trouve ki tank la pa ranpli ek li kase. Mo latet inn koumans tourne ek monn vomi anplas. Monn pli malad,” nou viktim rakonte.

Sanjeev dir nou linn bizin tir so portab telefonn so kamarad ki ti akonpagn li pou dir li rod dilo amene. Linn resi trase ek tir Sanjeev depi twalet la. Nou viktim deplor infrastriktir lopital Victoria kot enn fwa nou enn minist ti dir ki ‘nou lopital pli meyer ki klinik’. “Mo panse mo bizin anvway minist la inpe foto,” Sanjeev dir nou.

Comments

comments