[Video] Zaina Desid Pou Sorti Depi So Silans: Mo Mama Diverti Avek Tou Kalite Zom Ek Mo Soufer Dan Mo Letid

Loading...

Zaina (nom fiktif), ki abit Flacq ek ena 23 an, inn apros nou Zedi le 27 Avril pou rakont soufrans so leker. Li dir ki so mama fini kit so papa akoz enn zistwar trayizon ek li diverti avek tou kalite zom. Parfwa li amen zom dan lakaz ek guet zis so plezir.

Foto ilustrasyon.

Plizir dimoun inn kritik sa lartik la ek inn dir ki se enn mansoz ek zistwar la pa vre akoz enn ‘foto ilustrasyon’. Zaina inn bien kontan reaksyon ek ankourazman publik. Me akoz sertin ki pa finn kwar so zistwar, linn desid pou sorti depi so silans ek fer enn temwaniaz.

Ekout audio:

Loading...

Kouma zot trouve, nou pa invant zistwar. Nou pran problem bann viktim ki pe rod konsey ek nou publie li, parfwa anonim ek parfwa nou montre viktim la. Zaina remersie zot tou pou zot supor. Li dir ki sa pa fasil pou li me sa lankourazman la inn motiv li boukou.

Comments

comments