Bois-Cheri: Priyanka “Letan La Fer Dominer Surtou Kan Li Romantik Ek To ‘Single'”

Loading...

Priyanka (nom fiktif), ki enn etudiant ek abit Bois-Cheri, inn kontakte nou azordi, Dimans le 30 Avril, pou demann publik ki zot rol dan enn letan koumsa. Li ena 18 an ek dir ki li ‘single’ ek dir enn letan romantik koumsa, li pa fasil surtou kan pena kopin.

Priyanka konfie: “Mo enn etudiant ek mo pa trouv enn letan parey evidan. Mo panse li bien difisil pou nou bann tifi surtou kan ankor ‘single’. Li demann bann garson dan so laz ki zot rol dan enn letan parey. Zot pa mank zot kopinn?”

Nou interlokutris dir ki enn letan parey fer ou vinn romantik. “Sirtou kan ou guet enn fim romantik par Salman Khan. Enn letan parey fer ou mank ou prince charmant ou fer ou vinn romantik,” Priyanka dir.

Priyanka azoute ki ena enn antisiklonn ki pe afekte nou letan ek sa inn gat so plan. Li ti ena leson gramatin ki li pa finn kapav ale. Li ti ena enn sorti ant kamarad ki finn kensel. Aster li lakaz ek santi li tousel. Anplis, sa fer so leker fer mal kan li guet so bann kamarad pe amize ek profit sa letan la an konpagni zot kopin ou kopinn.

Li demann lepep ki zot rol ek partaz zot plan lo komanter anba pou li lir. “Omwin li enn bon zafer pou partaze, mem mo pe mat lakaz. Aster kapav gengn zot konpagni,” Priyanka terminn avek sa not la.

Comments

comments