Quatre-Coco: Vikesh “Sa Fer Trwaziem Fwa Ki Enn Fam Tronp Mwa Ek Kass Mo Leker”

Loading...

Vikesh, ki abit Quatre-Cocos ek ena 29 an, inn apros nou yer, Samdi le 29 Avril, pou rakonte kouma li malere kote lamour dan so lavi. Li dir ki li ankor selibater ek finn gengn plizir fam dan so lavi me tou finn kit li ek tronp li a lafin. Linn desid pou publie so problem pou demann publik konsey.

Foto Ilistrasyon.

Vikesh, ki travay mason, rakonte avek enn leker kase: “Mo travay mason ek mo ress kot mo paran. Monn fini koumans mont mo prop lakaz ek monn desid pou marye lane prosin. Me a sak fwa ki mo gengn enn tifi, zot kit mwa ek kass mo leker. Mo pa konn oken rezon kifer. Monn fer tou pou zot, mo pa kone ki mo manke.”

Nou viktim dir ki sa fer trwaziem fam ki finn tronp li ek kass so leker, dan lespas 4 an. So paran inn desid pou marye li 4 an de sela ek inn dir Vikesh ki zot pou rod tifi pou li. Me nou interlokuter inn dir so bann paran ki li mem li pou rode ki kalite fam li pou marye. Alos an 2013, linn prezant so fami so fitir fianse ek aprer 4 moua, fam la inn tronp li avek enn lot zom.

Apre sa, Vikesh inn soufer boukou akoz ti so premie lamour. Apre enn an, linn tonb amoure avek enn fam ek zot inn fer 2 moua ansam, kan Vikesh inn desid pou al de lavan ek marye avek li. Kan linn fini prezant so fam avek so paran, pa mem de moua li kit Vikesh ek so leker kase enn deziem kou. Ti an 2014 ek Vikesh inn desid pou pran enn poz. Li pa sorti avek personn ziska ariv 2017.

“Mo ti panse monn resi trouv mo am ser kan monn zwen Rita (nom fiktif). Nou finn sorti 3 moua ek monn prezant li a mo paran. Zot inn bien kontan ek Rita osi. Me monn gengn sok ek mo leker inn kase kan Rita dir mwa li pa pou kapav marye avek mwa akoz li deza marye. Mo larm inn koul par li mem sa zour la,” Vikesh konfie.

Nou viktim bien atriste ler nou pe ekrir sa lartik la ek demann konsey avek publik. Li dir li pa fer so fam mank naryen. Li fer boukou promess avek zot me zot vini ek ale koumadir zot rant dan laboutik. So leker fer mal ek anvi kone kifer zot inn kass so leker. Pourtan, linn gengn boukou konpliman par so bann kamarad ek lafami kan li prezant so fam avek zot tou.

Met enn komanter anba si zot ena kit konsey pou li. Vikesh dan problem paski li anvi marye ek fer lavenir. Me li pa kone kot so defo ete ek kan li pou zwen so am ser.

Comments

comments