[Video] Cluny: Gro Dilo Pe Desann Dan Bassin Eau-Bleu Ki Koup Lesouf

Loading...

Eau-Bleu ki trouv dan lesud pey dan Cluny inn deborde ek gro dilo pe desann direk dan bassin la. Li enn plas ki bien vizite ek enn plas kalm. Souvan nou trouv dimoun al laba pou plonze, naze, ek fer bann ti program. Me saki pa ress prudan kapav perdi lavi laba. Finn ena plizir ka kot nou finn trouv bann zen inn nwaye.

Apre move tan dan nou pey pandan 2-3 zour, enn group zen inn al Eau-Bleu pou chek sa ti kaskad la ek guete ki kantite dilo pe desann. Kan zot inn al laba zot inn gengn sok pou trouv sa. Nou anvi partaz sa avek zot.

Chek video anba:

Loading...

Nou konsey publik ress lwin avek bann lariviyer ou bann dilo ki ena kouran koumsa. Li bien danzere ek partou nou trouv nivo dilo inn ogmante. Pran bann prekosyon neseser paski lapli pou kontinie ziska Zedi.

Comments

comments