[Video] Metro Express: Jayen Chellum Raz So Latet Divan Parlman

Loading...

Sekreter zeneralasosiasyon konsomater lil Moris (Acim) inn fer akt li ti dir. Jayen Chellum inn raz so latet avek enn tondez elektrik divan Parlman azordi, Zedi le 11 Mai. Li explike ki se enn aksyon sinbolik pou proteste kont proze Metro Express.

Guet video:

Comments

comments