Camp-De-Masque: Gengn 4 Pie Gandia, 15 Lagrin Gandia Ek Rs 554 225 Dan Lakaz Enn Couple

Loading...

Pandan enn landing Merkredi kot enn couple ki abit a Camp-de-Masque, brigad antidrog Eastern Division inn sezi 4 pie gandia, 15 lagrin gandia ek Rs. 554 225. Zom la ek so madam finn arete. Zot pou re konparet divan tribunal Flacq le 18 Mai.

Jean François A., enn antreprener 42 an, ek so madam Marie Angèle finn konparet divan tribunal Flacq Zedi le 11 Mai. Zot ti arete Merkredi dernie par l’ADSU (Anti-Drug Smuggling Unit), ek zot finn inkulpe sou trwa sef akizasyon swivan: cultivating cannabis, possession of cannabis seeds et money laundering. Lapolis inn obzekte a zot remiz an liberte. Mari ek fam finn rekondwir dan selil polisiyer. Zot pou konparet divan tribunal Flacq le 18 Mai.

Merkredi, se apre bann ranseignman ki zot finn gengne finn konfirme ki sef inspekter Seebaluck ek so bann zom inn fer enn landing dan lakaz sa couple la, ki trouv morselman Unité, Camp-de-Masque. Ti anviron 11hr. Lafouy la inn fer dan prezans Marie Angèle.

Lo plafon, bann polisie inn trouv 4 pie gandia, ki mezir ant 10 cm ek 70 cm. Valer marsan gandia la estime a Rs 12 000. 15 lagrin gandia inn osi sezi depi zot lasam, ki enn valer Rs 1500/ Bann limie finn osi trouv Rs 554 225 ki soupsone sorti depi trafik ladrog.

Ener tan plitar, zot finn aret Jean François A. ek so madam. Zot finn kondwir dan buro l’ADSU Flacq pou interogatwar. Couple la finn indike ki zot pou donn zot versyon dan prezans enn avoka. Mari ek fam finn answit plase dan detansyon.

Se premie fwa ki zot inn fer fas avek lazistis. Bann anketer inn sezi zot portab, ki pou remet IT Unit lapolis pou enn lexamin.

Lapolis, de so kote, soupsone ki ena enn rezo ki pe opere dan lest. Lanket mene par sef inspekter Seebaluck ek li soupervize par surintandan lapolis Ramgoolam.

Comments

comments