Trap Enn Couple An Flagran Deli Lo Parking Grand-Bassin: Zarina, 16 An “Nou Ti Tir Linz Pou Met Sek”

Loading...

Enn kolezyenn 16 an, ki abit dan lest, ek so kopin ki ena 25 an ti dan enn loto lo parking Grand-Bassin Vandredi le 5 Mai. Divisional Supporting Unit depi Central Division, ti pe fer patrouy dan sa rezion la, ek inn trouv enn couple an plin eba.

Zarina (prenom fiktif), ki frekant enn kolez dan Plaines-Wilhems, inn kit so lakaz, Vandredi le 5 Mai, pou al enn stad. Linn dir so paran ki so lekol inn organiz Sports  Day. Li finn al stad, me apre enn demi-er, linn rant dan loto so kopin ki nou prenom ki Dixit, ki ti pe atann li. So amoure, ki abit rezion lest mem, finn propoz li enn long drive.

Lo larout, tou le de inn desid pou al Grand-Bassin pou enn promenad. Kan zot inn ariv lo parking, bann ofisie Divisional Supporting Unit (DSU) depi Central Division, ki ti pe patrouy rezion la ver 10hr30, inn intrigue par prezans enn loto lo lespas parking. Ek vit par deryer ti tinte.

Bann polisie inn diriz zot ver loto la. Zot inn trouv 2 zen an plin eba. Bann azan la inn inform bann zen la ki zot pe komet enn deli dan enn vwa publik. Couple la inn abiy zot ek inn kondwir zot stasyon lapolis Vacoas pou interogatwar. Paran miner la finn informe ek zot finn vinn dan stasyon lapolis.

Vetman tranpe

Interoze par bann anketer an prezans so paran, Zarina explike ki Dixit ek li ti pe fer enn balad dan Grand-Bassin. Lapli ti pe tonbe, ek zot vetman inn tranpe. Toutfwa, li dir ki li pa finn gengn rapor sexuel avek so kopin. “Nou linz ti trampe enn tigit. Nou finn retir nou linz pou perse. Me zamai nou finn gayn relasyon.” Li finn otorize pou rant lakaz apre ki li finn donn so versyon de fe.

Dixit inn dir mem zafer avek lapolis. Li finn relase lo parol. Lindi le 8 Mai, li pou konparet divan tribunal Grand-Port, kot li finn provizwarman inkulpe pou enn sarz gross indecent act in public. Li finn relase apre ki linn pey enn lamann Rs 3000.

Defi Plus inn kontakte Dixit ki finn donn so versyon de fe: “Mo kopinn ek mwa ti dan loto. La polis finn vinn ver nou. Zarina ek mwa ti pe koze kan la polis finn dir li pe aret nou.” Li dir ki li finn ress bet lo so arestasyon ek pa finn rod fer oken komanter lo sa. Toutfwa, li dir ki li kontan Zarina ek swet pou fer lavenir avek li.

Papa miner la inn explike ki li less tou lo lapolis pou fer so travay. “Seki finn arive inn fini arive. Mo less la polis fer so travay.” Dosie la fin anvwaye buro direkter pourswit publik pou deside kouma pou swiv.

Comments

comments