Dan La France: Enn Morisyenn, Anaïs Ek 18 An, Lans Li Mem Dan Lindistri Porno

Loading...

Anaïs La Brune nouvo starlet Morisyenn ki pe esay fer enn karyer dan bann film porno dan La France. Dan enn antretien avek bann media, linn afirme ki so bann paran pa kone ki li enn aktris fim X. Portan, li deza populer.

Dan so palmares, li deza ena plizir fim ki li fini tourne “avek bann gran prodikter porno ou X”. Sa morisyenn ki ena 18 an la dir ki li finn tourn pou Jack Wood, apre Jacquie ek Michel, et tousala san so paran kone dan La France.

An Mars 2016, li finn mem donn enn interview kot li explik so bann debu dan lemond porno. “Monn gengn anvi esay lesperyans la,” li afirme, ek inn dir ki lorizinn so fami se Moris.

“Avan, lemond X pa ti pe interes mwa. Mo ti prefer ‘live’ ek an direk lo ‘net’. Me depi enn bout letan, monn pran gou avek X. Toulezour mo ti pe guet fim ziska monn desid pou fer enn pa de lavan ek fer mwa mem..”

Enn magazinn inn poste lo Twitter kot montre bann seans ki finn realize par Anaïs ‘topless’ avek bann…frwi. Post la kapav lir li koumsa: “Shoot fruité avec Anais La Brune, nouvelle actrice française.”

Si so bann paran pa konn naryen lo so karyer, li konfie: “mo ser konn tou zafer lo mo bann avantir, mo bann kouzin ek mo bann kamarad pros kone ki mo ti anvi fer fim X. Bann kamarad inn avoue avek mwa ki zot inn pran plezir pou trouv mwa touni. Et voilà !”

Dan lespas 5 moua, zen fam la pe kontinie so parkour dan lindistri X. Li deza ena plizir fim dan so palmares. Dernie date an Juin 2016.  La jaquette DVD X so fim (enn parodi X) montre Anaïs dan enn tenu Eve ki fer promosyon so bann explwa.

Zen fam la kalifie li kom enn veritab “fêtarde” ek noctambule. So bann foto ki finn poste lo blog bann lezot artist montre Anaïs amize kouma bann lezot zen so laz.

Comments

comments