Connect with us

Konfli Konzigal: Fardeen “Monn Soke Kan Monn Trouv Mo Fam Touni Avek Enn Lot Zom Lo So Kart Memwar”

Explik Ou Ka

Konfli Konzigal: Fardeen “Monn Soke Kan Monn Trouv Mo Fam Touni Avek Enn Lot Zom Lo So Kart Memwar”

Li pe viv dan traka. Enn zen fam, ki ena 29 an, oriziner vilaz dan sud, alegue ki so mari, avek ki li fini separe, inn menas li pou publie bann video intim ki linn fer lo rezo sosio, Facebook. Li explik lapolis ki so mari inn menas li akoz li anvi li retourn viv avek li. Linn fer enn depozisyon stasyon lapolis lokalite, Dimans le 7 Mai.

Nabilah (nom fiktif) viv kot so mama depi 2 moua, apre ki so misie, Fardeen ek 35 an, inn agress li. Li afirme ki Fardeen inn menas li. “Mo misie anvi salir mo reputasyon. Linn dir mwa ki li ena bann video intim pou mwa ek li pou publie li lo rezo sosio si mo pa retourn avek li,” Nabilah dir dan so depozisyon.
Li kontinie dir ki bann video la inn fer kan so mari ek li ti ankor ansam. Dimans le 7 Mai, ver 09hr30, Nabilah dir linn resevwar enn call telefonn depi so ser. “Mo ser finn dir mwa ki Fardeen finn poste trwa vidéo konprometan pou mwa lor so status Whatsapp,” Nabilah indik bann anketer.

Interoze par Defi Plus, Fardeen dir li finn gengn sok so lavi. Li explike ki li finn dekouver enn kart memwar kan li ti pe met lord dan so lakaz. “Monn met sa kart memwar la dan mo telefonn portab ek monn ouver li. Monn soke kan monn trouv bann zimaz mo fam touni ek parmi enn bann video la, ti ena enn zom avek li.
Bann video la inn filme dan mo lakaz. Ek monn soke akoz mo pa finn fer oken video avek li. Monn telefonn li pou demann enn explikasyon, me li pa finn reponn mo bann kesyon. Linn dir retourn li so kart memwar,” Fardeen explike.
Li rekonet ki li finn met bann zimaz la lo Whatsapp. “Mo finn met enn so vidéo lor mo status parski li finn blok mwa lor Whatsapp. Ek mo finn anvway bann video la so ser pou montre li ki Nabilah inn fer,” li azoute.
Kan finn kontakte Nabilah, li demanti tou sa bann aleguasyon la. “Ti mo mari mem sa lo bann video la ek li pe koz manti akoz li anvi tarni mo reputasyon. Li ti agress mwa dan le pase ek se samem rezon ki mo finn kit li,” so madam dir, ki pa finn rod fer oken komanter ankor. Lanket lapolis pe kontinie.

Comments

comments

Continue Reading
You may also like...

More in Explik Ou Ka

To Top