SSU: Interoz 3 Koleg Apre Ki Enn Polisie SSU So Bann Zafer Perdi Depi So Kazie

Loading...

Vol ou badinaz move gou? Enn ofisie Special Supporting Unit (SSU) inn konstate ki so bann ekipman finn perdi san so kazie, Vandredi le 11 Mai. Linn fer enn depozisyon lapolis stasyon Line Barrack. Finalman, Central Investigation Team inn bizin interoz trwa so koleg. Zot inn par laswit otorize pou ale.

Polisie la inn explike ki linn trouv de kadna ki tiena dan so kazie finn kase. Bann ekipman ki finn perdi la ti pou lafors polisiyer, parmi enn kasket, enn etui, enn per soulie lapolis, enn jaket fluoresan, enn long baton, enn baton tonfa lapolis, enn iniform ek beret SSU, enn Police Cap, enn mask gaz avek so etui ek de sort lapolis. Li ti osi ena so bann lefe personel notaman enn bot konba, enn per savat ek enn lot per marron pou enn montan Rs 3000.

Polisie la inn explike ki li ti an servis pandan 11 zour pran 1er Mai ziska 11 Mai avek Emergency Response Services Division Sud.

Comments

comments