Brakaz Filing Engen Riche-Terre: 3 Zom Arme Avek Sab Atak 2 Fam Ponpist

Loading...

Enn ponpist 40 an ek so koleg finn pass dan sok dan lapre-midi Samdi le 13 Mai dan filing Engen, lo otorout Riche-Terre.

Trwa zom ki ti arme avek sab finn agress zot ek finn sove avek Rs 9800. Lapolis kriminel Port-Louis Nord inn koumans enn lanket. Ponpist Sylvie (prenom modifie) explike ki li travay laba depi trwa moua. “Mo travay ‘part-time’ isi. Dan la semen, mo koumanse 15hr ek mo fini 19hr30. Pandan Samdi, mo koumanse midi ek fini 19hr30,” li indike.

Samdi, linn pran so servis kom dab. “Tousala inn pase dan 5 minit,” li dir. “Mo ti pe travay lo enn laponp dan filing la ek mo koleg lo enn lot. A enn moman, pa ti ena oken masinn. Nou finn trouv 3 personn sorti direksyon Baie-du-Tombeau,” Sylvie rakonte.

Dan enn premie tan, de fam la pa finn port atansyon. “Kan zot inn raprose, nou finn remarke ki zot ti met kapuchon ek bann ver fume. Apre, zot inn koumans galoup dan nou direksyon. Se lamem ki nou finn konpran ki zot ti ena move lintansyon,” li rakonte. Sylvie inn esay sove, me bann malfeter la inn imobiliz li. “Zot ti ena sab avek zot. ‘Pa krie, pa bouze, donn tou to kass linn dir mwa. Li finn met enn sab kot mo likou’,” li kontinie dir. San perdi letan, individu la inn devid so poss. “Linn pran pre Rs 10 000,” li estime. An mem tan, lot 2 konplis la inn atak so koleg.

“Linn koumans kriye ek linn resi debat,” Sylvie explike. Kan linn tann bann ponpist la kriye, proprieter filing ki ti andan inn sorti deor,” li azoute. Linn koumans galoup deryer banla ki finn travers otorout ek sove. Sylvie inn pran so koleg zot inn al stasyon lapolis lokalite pou port plint. Lapolis Baie-du-Tombeau inn mande sur plas. Lanket, ki sou soupervizyon surintandan Sam Bansoodeb, pe kontinie.

Comments

comments