Chemin-Grenier: Enn Polisie Ek So Ti Bebe 2 An Ranverse Par Enn Veyikil

Loading...

Enn grav aksidan larout finn prodwir dan Chemin-Grenier, ver 11hr30 azordi, Lindi le 15 Mai. Enn polisie, ki ti pe tini so ti bebe 2 an dan so lebra, ti pe travers larout kan enn veyikil inn tap avek li anplin.

Blese, papa la ek so zanfan inn trnasporte a lopital Jawaharlal Nehru, dan Rose-Belle, kot zot finn admet. Lapolis Chemin-Grenier inn ouver enn lanket pou determinn sirkonstans exak sa aksidan la.

Sofer veyikil la, enn zom 21 an, finn soumet a enn alkol test apre aksidan la. Test la finn revel negatif. Linn deklare avek bann polisie ki li pa finn kapav evit pieton la ki finn vinn divan li enn sel kou.

Comments

comments