Fond-du-Sac: Enn Photographe, Kumar Boodooa Ek 24 An, Swiside Par Pandezon Dan So Lasam

Loading...

Enn fotograf inn donn li mem lamor Samdi le 15 Mai dan Fond-du-Sac par pandezon. Ti ena plizir veyikil lapolis divan lakaz bann Boodooa ver 15hr.

Ki finn kapav pase? Zot tou pe poz mem kesyon paski zot pa ti atann enn dram parey. Enn vol? Zot pa konn rezon me sa terib dram la finn prodwir koumansman lapre-midi. Lekor san lavi Kumar, enn fotograf 24 an, inn retrouve san lavi dan so lasam.

Se so bann paran ki finn fer sa orib dekouvert la. Sa nouvel la inn propaze kouma dife dan landrwa. Alerte, bann polisie Plaine des Papayes inn mande sur plas. Kan zot inn rant andan, bann polisie inn konstate ki viktim la inn komet ireparab avek led enn linz ki linn atase lo baro so lafenet.

Lekor la finn transporte a lamorg Sir Seewoosagur Ramgoolam National Hospital (SSRN). Rapor Dr Maxwell Monvoisin, Principal Police Medical officer, inn atribue so dese a enn asphyxie akoz pandezon.

Comments

comments