Lakour Asiz: Jean Brandon Christie Cangy Gengn 10 An Prizon Pou Tantativ Meurtre Lo So Ex-Kopinn

Loading...

Verdik finn tonbe azordi, Lindi le 15 Mai. Ziz Benjamin Marie-Joseph inn kondann Jean Brandon Christie Cangy 10 an prizon. Sa zen zom la ti rekonu koupab, dan lakour asiz, le 13 Mai 2017, pou tantativ meurtre lo so ex-kopinn, Leena Caullychurn, a enn mazorite 8 zuri kont enn. Agresyon la ti arive le 23 Juillet 2012 dan Morcellement Bois-Rouge, Pamplemousses.

Linn temwanie sou serman, azordi Lindi, Jean Brandon Christie Cangy, 22 an, inn reklam klemans lakour: “Sa lepok la mo ti ankor lekol. Mo ti fek gengn 18 an ek mo ti ankor zen. Mo ti tonb amoure. Zame mo ti anvi fer li dimal. Pandan sa 5 an la monn bien reflesi. Mo demann lakout enn sans pou refer mo lavi ek kontinie mo letid. Osi pandan sa 5 an la, mo ti ress kot mo matant. Mo fami mank mwa boukou.”

Pandan so pledwari lo so santans, so avoka Ashley Huranghee inn demann lakour pran an konsiderasyon laz so klian moman bann fe ek fe ki li ti ankor etidian. Li afirme ki so klian ena enn casier zudisiyer vierz ek linn kolabore avek lapolis pandan lanket. Li azoute ki dan sa ka la, pa finn ena mor dom ek ki bann blesir viktim la ti ‘superfisiel’.

De so kote, pourswit ti reprezante par Me Johan Moutou-Leckning, Senior Assistant Director Of Public Prosecutions, inn soulinie ki lapenn ki lakour pou donn li bizin parey kouma enn deli ‘manslaughter’.

Leena Caullychurn ek Jean Brandon Christie Cangy ti ena 17 ek 18 an respektivman o moman bann fe. Jean Brandon Christie Cangy ti etidian dan lower six dan enn kolez dan Ros-Hill. Li pa finn suporte ki Leena inn met fin a zot relasyon amourez. Sa zour la, linn pran enn kouto pou koup banann enn tigit lwin dan so landrwa. An rout, linn trouv Leena avek so enn kamarad. Tou le de ti pe retourne depi leson chimie.

Dan enn moman koler, Jean Brandon Christie Cangy dir linn bat li avek so lamin drwat ek inn blie li ti pe tini enn kouto. Bann medsin inn trouv 6 plas kot finn ena blesir lo lekor Leena.

Viktim la inn, pou so par, rakonte dan lakour asiz ki Jean Brandon Christie Cangy inn retir enn kouto ki ti kasiet andan so t-shirt ek inn pik li lo so vant a plizir repriz.

Pandan prose la, Jean Brandon Christie Cangy inn mintenir ki li pa ti ena lintansyon fer dimal so ex-kopinn.

Comments

comments