[Exclusive] Li Tir Pretex Ena So Aniverser: Karina, 18 An “Li Amen Mwa Kanpman Pou…”

Karina (nom fiktif), ki ena 18 an ek abit dan rezion Moka, inn apros nou azordi pou rakont enn mezavantir ki ti kapav ena so konsekans si li pa azir vit. Li dir nou ki enn denome Pritviraj (nom fiktif), ki ena 19 an ek abit rezion Curepipe, inn fer kamarad avek li a traver Facebook ek inn rod profit lo li.

Karina rakonte: “Sa fer deziem kou ki monn zwen li apre ki nou finn fer kamarad lo Facebook. Zame li finn propoz mwa me tou letan li ti pe flat mo bote.

Premie fwa nou ti zwen Bagatell ek nou ti dezene ansam. Pou deziem fwa, linn pran mwa lo so motosiklet ek inn propoz mwa pou enn ‘long drive’ lo lakot. Mo pann kapav refuz li paski linn dir ti ena so aniverser sa zour la.”

Karina so mezavantir inn koumanse Dimans gramatin, le 14 Mai. Pritviraj inn pass pran li Bagatelle mem ek zot inn al direksyon Flic-en-Flac. Kan zot inn ariv laba, zot inn promene inpe ek inn desid pwal dezene dan enn resto.

“Nou finn manze ek lerla Pritviraj gengn enn call telefonn. Kan linn fini koze, li dir mwa so bann kamarad inn fer enn surpriz pou li dan enn kanpman,” Karina dir nou.

Pritviraj inn pran Karina pou al direksyon kanpman la, ki ti dan Flic-en-Flac mem. Enn fwa laba, Karina pann trouv personn ek linn demann Pritviraj kot so bann kamarad ete.

“Li dir mwa nou rant andan li pou explik mwa an detay. Monn koumans gengn traka me mo pann tro kass latet paski mo ti anvi kone ki li pou dir mwa.,” nou interlokuter konfie.

“Nou finn rant dan enn lasam ek sa moman la mem Pritviraj inn tir enn fler ek inn propoz mwa. Li dir ki linn gate avek mwa ek azordi so aniverser, linn desid pou konfie avek mwa. Mo pann donn li oken repons akoz mo pa ti ankor gengn santiman pou li ek mo konn li zis enn tigit,” Karina dir.

Pritviraj inn avoue ki pena oken surpriz ek linn amen Karina dan kanpman pou propoz li. Apre sa, linn dir Karina ki li anvi fer lamour avek li. Sa finn fer nou viktim soke ek linn dir Pritviraj non ek li anvi retourn lakaz. Apre 5 minit diskisyon, Pritviraj inn propoz Karina pou bwar enn ver dilo akoz linn strese.

“Linn ranpli enn ver dilo, ek monn trouv li met so lamin dan so poss. Linn tir enn konprime ek met dan dilo la. Monn fini gengn presantiman sa ler la ki li pe rod soul mwa ek li kapav vinn violan si mo refuze.

Linn apros mwa avek ver dilo ek sa ler la mem monn dir li mo pwal twalet avan,” Karina dir nou, ki ti pe viv enn moman freyer sa ler la.

Nou viktim konfie ki linn sorti depi lasam la ek inn sove depi kanpman la. Karina inn bizin galoupe pou ariv lo enn bistop ek inn pran enn bis pou rant so lakaz. “Li pann trouv mwa dan twalet ek inn telefonn mwa.

Monn dir li mo pou vini mem la pou li pa vinn rod mwa. Linn kwar ek linn ress atann,” Karina dir.

Azordi, linn pass dan enn moman panik ek detress kot li ti kapav vinn viktim enn viol ek kapav pli grav. Karina inn gengn per so lavi ek ti anvi demann publik ki li bizin fer.

Li pa kapav denons li osi paski li pena oken prev kont li. Me li ti anvi omwin met zot tou o kouran par ki li finn pase sa zour la. Ki zot konsey li, met enn komanter anba ek li pou swiv zot.

Comments

comments