Terre-Rouge: Kolizyon Ant Enn Loto Ek Enn Bis

Loading...

Finn ariv enn aksidan spektakiler azordi, Mardi le 16 Mai, ki finn provok enn anbouteyaz monst. Enn Toyota Vitz kouler bleu inn rant an kolizyon avek enn bis individuel (Luna) ki ti pe diriz li ver Port-Louis. Sa aksidan la finn prodwir ver 07hr15 lo larout rwayal Terre-Rouge.

Dapre nou ranseignman, sofer loto la inn esay double enn lot masinn. Me li finn retrouv li lo larout bis la, ki ti pe vinn dan sans invers.

Pa finn ena oken blese. Lapolis Terre-Rouge inn ouver enn lanket. Bann saper ponpie ti deza sur plas pou tir veyikil aksidante la.

Comments

comments