Phoenix: Kot Sweta, 27 An, Ek So Bebe, 2 An, Inn Kapav Ale ?

Loading...

Lafami Soodhoo dan gran traka. Sweta, 27 an ek so tifi, ki ena 2 an, porte mankant depi Zedi le 11 Mai. Lapolis Phoenix finn alerte ek enn avi de resers inn emet.

Dernie fwa ki zot inn trouv li, zen mama la ti met enn rob nwar ek enn top afler. Sa abitant avenue Osman, Phoenix ena enn tin kler, seve nwar ek mezir 1m55. Li sin despri.

Si zot ena kit informasyon lo sa mama la ek so zanfan, kontakte lo sa bann numero swivan la: 999, 208 00 34 ou 208 00 35.

Comments

comments