Pointe-aux-Biches: Li Travay Vizil Lazourne Ek Planter Gandia Aswar

Loading...

Li ti lo radar bann ofisie brigad anti-drog depi plizir moua. J.P, enn vizil 37 an ki abit Pointe-aux-Biches, ti soupsone pou bann trazaksyon louss apre so bann ler travay. Se akoz sa mem ki bann limie Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) inn desid pou fer perkizisyon so lakaz, Mardi le 16 Mai ver 8hr.

Banla pa finn tronpe kan zot inn rant kot li. Zot inn dekouver 4 pie gandia ki mezir ant 35 ek 90 cm apre zot inn trouv gandia anvelope dan papie zournal. Enn fotograf ek enn desinater lapolis inn mande sur plas. Sispe la inn prezant lakour mem zour sou de sef akizasyon: “drug dealing” ek “cultivating cannabis plants”. Lapolis inn obzekte so remiz an liberte kondisyonel, ek li finn plase an detansyon.

Li bon nou kone ki enn demiyer tan avan, enn perkizisyon inn fer kot enn lot vizil 28 an dan Résidence Mère Thérésa, Triolet. Bann limie brigad anti-drog inn sezi 39 roulo sintetik. Enn som Rs 1100 finn osi sezi apre ki zot soupsone linn gengn sa apre lavant ladrog la.

Comments

comments