Trou-aux-Biches: Retrouv 10,5 kg Eroinn Valer Rs 157 Million Dan Enn Apartman

Loading...

Lapess ti bon pou bann manb Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) yer, Merkredi le 17 Mai. An efe, zot inn retrouv 10,5 kilo eroinn dan enn apartman a Trou aux Biches. Valer marsan sa ladrog la estime a Rs 157 millions.

Bann limie l’ADSU inn fer enn raid dan premie letaz enn kanpman prive dan Morcellement Ramdhanee, Trou-aux-Biches ver 17hr. Zot inn prosed a trwa arestasyon apre sa sezi la, parmi ladan ena Anthony Steeve Sam, Pajanee Andy Mootoosamy ek Veemaldev Gobin. Zot finn egalman sezi enn som Rs 88 000, anvrion Rs 1 million an deviz etranzer, trwa telefonn portab, de loto, enn balans elektronik ek enn konter biye labank.

Anthony Steeve Sam, 54 an ek marsan anbilan ki abit Roche-Bois, ti dan kolimater l’ADSU depi enn letan. Li efektue bann vizit frekan dan Madagascar. Pajanee Andy Mootoosamy, 30 an, abit Castel ek Veemaldev Gobin, 31 an, abit rezion Pointe-aux-Piments. Operasyon la finn mene sou soupervizion surintandan lapolis Azima ek Ramgoolam ek Deputy Commissioner of Police Choolun Bhojoo.

Comments

comments