Chek San Provizyon: 15 Mois Prizon Pou Marjorie Bazerque

Loading...

Santans finn tonbe. Marjorie Bazerque finn kondane 15 moua prizon azordi, Zedi le 18 Mai, dan lakour intermediyer. Li ti emet enn chek san provizyon valer Rs 1,3 million an 2007 par lord konpagni Biosphere Ltd.

Yatin Verma, avoka Marjorie Bazerque, asiste par Me. Siddhartha Hawoldar, ti demann lakour pou konsider leta lasante akize, pandan so pledwar Lindi le 16 Mai. Li ti osi reklam enn ‘non-custodial sentence’ dan sa zafer la. Mardi, Marjorie Bazerque onn afirme ki li malad ek ‘aveg’.

Me mazistrat, Wendy Rangan, finn rann so zizman an faver pourswit.

Akize la ti kondane an 2010 (trwa moua prizon) ek an 2011 (Rs 10 000 lamann)  pou mem sarz. Alos an 2012, li ti gengn enn ‘conditional discharge for emblezzlement’.

Comments

comments