[Video] Sezi Rs 157,5 Million Eroinn: 3 Sispe La Ress An Detansyon Polisiyer

Loading...

Trwa sispe arete dan lanket lo sezi Rs 157,5 milloion eroinn, Anthony Steeves Sam, konu kom Tony, enn marsan anbilan 54 an, Pajany Andy Warren Mootoosamy, enn somer 29 an, ek Veemaldev Gobin, enn laver loto 31 an, finn konparet divan tribunal Mapou azordi, Zedi le 18 Mai.

Lapolis inn obzekte zot remiz an liberte sou kosyon ek bann sispe la finn rekondwir dan selil polisiyer ziska le 24 Mai. Enn akizasyon provizwar trafi ladrog inn retenu kont zot.

Video:

10, 5 kilo eroinn, enn valer marsan Rs 157,5 million, inn sezi dan enn apartman dan Trou-aux-Biches Merkredi. Enn som larzan (Rs 88 000 an likid ek 17 860 livsterlin (Rs 821 560) finn osi konfiske.

Comments

comments