[Audio] Viol Kolektif Alegue Dan Poudre D’or: Prezume Viktim Idantifie Sispe Ki Ti Filme Sen La

Loading...

Kat sispe finn arete Vandredi le 19 Mai dan lanket lo enn viol kolektif alegue enn zen fam 20 an dan Poudre D’or. Sa bann zen ki lo 20 an la zot akize pou viol ek sodomi viktim la lo laplaz Paul et Virginie Merkredi aswar.

Foto Ilistrasyon.

Kat sispe la finn prezante divan tribunal Mapou Vandredi le 19 Mai ek finn libere sou kosyon. Zot inn nie tou inplikasyon dan sa viol la.

Medsin lapolis, pou so par, inn konfirme ki finn ena agresyon sexuel lo sa zen fam la. Li ankor dan sok. Li finn kapav idantifie zis enn sel sispe. Dapre li, sispe la inn filme tou sa sen la. Pa finn resi retrouv anrezistreman la. Lafami zen fam la reklam lazistis ek demann lakour puni sa bann koupab la.

Ekout audio:

Jane, enn kouzinn viktim la, inn deklare lo Radio Plus: “Li pa bon. Li pa anvi kiken koz sa ankor avek li. Saki finn pase avek li pa imin ditou. Nou soude ek ofer li tou nou sipor. Mo espere fer lazistis lo sa zafer la.”

Comments

comments