Posesyon Ladrog Eroinn: Gro Derek So Lapen Prizon 18 Mois Maintenir

Loading...

Li ti pled non-koupab pou trafik eroinn, me li ti kondane pou posesyon mem ladrog par lakour intermediyer. Li ti gengn 18 mois prizon ek enn lamann Rs 10 000, Rudolf Derek Jean Jacques, konu kom Gro Derek, ti insatisfe avek sa desizyon la ek ti fer enn lapel. Me Zedi le 18 Mai, ziz David Chan ek Iqbal Maghooa inn maintenir santans la dan lakour Supreme.

Pandan perkizisyon kot sispe la, bann manb Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) ti trouv Gro Derek asiz lo enn sofa. Anba sofa la ti ena enn kolis ki ti ena 3 sase an aluminium ki ranpli avek lapoud ki soupsone kom eroinn.

Kan finn interoz Gro Derek, linn ress trankil. Lapolis inn kontinie so perkizisyon dan lasam dormi. Zot inn trouve ki dan enn tirwar, ti ena enn ruban adezif ki ti ena tras eroinn lo la ek Rs 99 025 ki finn gengne par lavant eroinn.

Dan so depozisyon avek lapolis, Gro Derek inn indike ki lakaz la pou so papa ek li ress laba avek so kopinn. Li finn soutenir ki pandan perkizisyon la, li pa ti lakaz.

Comments

comments