Enn Loto Tap Avek Enn Polisie Ek So Ti Bebe 2 An: Anishta Manne “Zot Inn Sap Lwin Sa Zour La”

Loading...

Zot inn sap lwin. Se samem ki Anishta Manne pe ress dir. So misie Vipin ek so garson 2 an, finn viktim enn aksidan Lindi le 15 Mai dernie.

Zot finn tap avek enn veyikil kan zot ti pe travers larout dan Chemin-Grenier. Tou le de admet lopital Rose-Belle. Aksidan la finn prodwir kan papa ek garson ti pe al dan loto apre ki papa la finn depoz enn portab pou repare.

Antoure avek so bann pros ek koleg, Vipin Manne, 39 an, explike ki li pa kone kouma sa aksidan la finn arive. “Mo kone mo ti pe rod mo garson kan mo ti ankor enn tigit konsian. Zot inn rasir mwa ki zot inn transport li a lopital,” viktim la konfie, ki enn polisie afekte dan aeropor. Li pa rapel ki finn pase apre sa.

Li finn reveye dan lopital avek bann blesir lo so lazam goss, lamin ek latet. “Mo gengn douler boukou, me mo rekonfort mwa kan mo dir ki vomie mwa ki mo garson ti gengn sa,”  li dir. Li pou bizin pass ankor 2-3 zour dan lopital. Ti garson la, lot kote, inn kapav kit lopital Merkredi dernie.

“Linn blese parti so lizie ek li ena enn tretman a lopital Moka. Me li pa grav erezman,” Anishta Manne dir dan soulazman. Toutfwa, mama polisie la, Malawatee, 69 an, pankor remet li depi sa sok linn gengne la. “Mo pa kapav dormi aswar. Monn gengn boukou per ek enn sok,” li dir.

Comments

comments