Rose-Hill: Enn Mari Araze Ek Mord Enn Polisie Dan Stasyon Lapolis

Loading...

Li ti al Rose-Hill. Sasi, apre ki so fam finn port plint kont li pou arselman. Me linn transform an enn lisien feros. Li finn mord enn polisie dan stasyon lapolis Stanley.

Ti ver 10hr30, Vandredi le 19 Mai, kan bann polisie la inn resevwar enn lapel enn fam, ki abit route Boundary . Li explik zot ki so mari inn vinn arsel li, ek li pe viol protection order ki fam la ti gengne kont li.

Me kan bann polisie finn arive, zom la finn rant dan enn koler nwar. Shameen Bulladin, 37 an, inn refuz pou akonpagn bann polisie ziska stasyon lapolis. Viktim la inn bizin al lopital pou fer soign li ek medsin fin preskrir enn semen konze.

Shameen Bulladin, ki travay kouma sofer taxi, finn prezante divan tribunal Rose-Hill, Vandredi le 19 Mai. De akizasyon provizwar finn retenir kont li – breach of protection order ek agression lo enn polisie.

Comments

comments