Aksidan Fatal Sebastopol: Lapolis Soupsone Ki Papa Viktim Sheshvee Jhurreea, 6 An, Ti Sou Linflians Lalkol Ek Pann Met Kasket Moto

Loading...

Enn dram finn prodwir dan Clavet, Sébastopol, Dimans apre-midi le 21 Mai. Sheshvee Jhurreea, ki ena 6 an, konu kom Ashta, inn trouv lamor dan enn aksidan larout. Motosiklet ki so papa, Vishal Jhurreea, 36 an ek enn abitan Sebastopol, ti pe kondwir inn derape avan terminn so kours dan enn kanivo.

Se ver 16hr ki motosiklet Vishal Jhurreea, enn Yamaha 50 CC, inn fer enn violan sorti derout. Motosiklet la, ki ti pe diriz ver Bel-Air, inn fini so kours dan enn presipis ki enn profonder 2m50. Bann volonter inn vini pou port sekour 2 viktim la. Lapolis Bel-Air ek servis led medikal irzans inn mande sur plas.

Papa ek tifi la finn transporte a lopital Flacq. Bann medsin servis inn konstate ki tifi la inn desede. Lotopsi, ki finn pratike par medsin lezist lapolis, Dr Prem Chamane, inn atribue so dese a bann multip blesir.

Vishal Jhurreea finn admet lopital. Lapolis soupsone ki li ti sou linflians lalkol. Linn blese grav ek pa finn kapav fer alkol test. Me finn pran so disan pou fer bann test neseser. Pa finn trouv oken kasket moto sur plas.

“Mo pa ti atann mo zanfan pou perdi lavi osi vit”

Ti ena enn latmosfer lour kot bann pros Sheshvee Jhurreea dan Bel-Air Dimans. Mama viktim la, ki ena 30 an parla, ankor dan sok. Linn perdi so reyon soley. “Mo pa ti atann mo zanfan pou perdi lavi osi vit,” li dir an larm. Sheshvee, li rakonte, ti pe insiste pou amen li fer enn letour lo motosiklet.

Lerla so papa, ki viv separe avek so madam depi inpe letan, finn rant laba ek inn amen li fer enn balad dan motosiklet, mama la rakonte. Me, dapre bann pros ki viv dan mem lakour, zanfan ki ‘ti ena lazwa viv’, pa pou retourne zame. Li less deryer li enn gran frer 11 an.

Sheshvee ti dan Grade II ek ti pe frekant lekol lokalite. Li ti excite pou al enn exkursyon avek so bann kamarad klas, so mama kontinie dir. “Mo pa ti tro dakor pou li ale akoz li inpe malad. Me li ti pe extra anvi ale.”

Lanket mene par sef inspekter Thacoor, serzan Bajun ek so lekip, sou soupervizion surintandan lapolis Banarsee ek asistan komiser lapolis Hansraj, Divisional Commander Eastern. Li bon pou note ki nonb lamor lo nou larout depi koumansman lane inn ariv 60.

Comments

comments