GRNW: Cédric Farell, 28 An, Mor Dan Enn Aksidan Fatal

Loading...

Unn terib trazedi inn tap lafami Farell ki abit Cassis Dimans le 21 Mai. Cédric Farell, ki ena 28 an, finn rann lam apre ki van ki li ti pe kondwir inn fer enn sorti derout avan tap avek min-kourant dan GRNW.

Akisdan la finn prodwir dimans dernie pre kot batiman Défi Média Group. Alerte, lapolis Line Barracks ek SAMU finn mande sur plas. Zot inn transport viktim la a lopital Jeetoo kot bann personel swanian inn konstat so dese.

Enn otopsi finn pratike par Dr. Chamane, Police Medical Officer, kinn revele ki viktim la inn mor swit a enn “asphyxia due to aspiration of stomach contents”.

Comments

comments