Lopital Victoria Ek SSRN: Bann Zen Medsin Fotografie Parti Intim Bann Pasian Sou Anestezi

Loading...

Bann medsin senior inn met an avan enn fenomen bien inkietan dan lopital Victoria ek SSRN. An efe, dapre plizir parmi zot, bann zen medsin ek infirmie tir foto parti intim bann pasian san zot konsantman.

Sa bann zen profesionel lasante la azir surtou kan bann pasian inn anestezie ou kan zot inn andormi. Bann foto la difuze lo enn group Whatsapp. Enn group dokter senior deklare:

“Nou soke kan nou finn trouv sa bann foto la. Ena bann zafer degoutan dan sa group la. Linn vinn kouma dir enn konpetisyon pou sa bann zen la – Kisanla pou anvway pli vilin foto. Profesyon medsin li noble. Finn ariv ler met enn lord. Minister lasante bizin pran aksyon. Met deor si bizin. Cansel zot lisans pou exerse. Zot pa merit travay kouma medsin ou infirmie.”

Enn sours depi minister lasante inn afirme ki enn lanket finn initie lo sa bann medsin ek infirmie la, dapre Mo Ti News. A laswit de sa, bann mezir neseser pou pran kont zot.

Comments

comments