Aksidan Mortel Dan Sebastopol: “Mo Ti Prefer Mor Dan Plas Sheshvee,” Papa La Dir

Loading...

Li pa pe kapav suport labsans so tifi. Solisite, Vishal Jhurreea, papa Sheshvee, tifi 6 an ki finn desede swit a enn aksidan motosiklet a Clavet, Sebastopol, Dimans dernie, dir li ti prefer mor dan plas so tifi. “Oken papa pa ti pou swet lamor so zanfan. Li ti mo bizou ek li pa fasil pou mwa pou dizer so labsans,” li dir.

Li provizwarman akize pou omisid involonter. Vishal Jhurreea inn konparet lakour Flacq, Mardi le 23 Mai. Li ti ospitalize pandan de zour dan lopital Flacq. Linn libere apre ki linn pey enn kosyon Rs 10 000 ek sign enn rekonesans det Rs 50 000.

Vishal Jhurreea inn konfie ki linn avoue avek bann anketer stasyon lapolis Bon-Acceui ki so tifi ti anvi fer enn letour lo motosiklet. “Li ti pe santi li agase lakaz, nou finn sorti.” Dayer, linn presize ki tipti Sheshvee ek li fer bann balad lo moto bien souvan.

“Mo enn sofer bis ek parfwa mo rant tar lakaz. Me kan mo rant boner, premie zafer ki li dir mwa se: ‘Papa, nwal fer enn letour’. Mo pa ti pe refuz naryen pou mo tifi ek mo ti promet li ki mo pou aste enn loto biento. Li ti bien kontan.”

Moman aksidan la, Dimans dernie, Vishal fer resortir ki Sheshvee ti asiz par divan. Ek zame li finn ‘pilot mo moto, kouma sertin pe dir.” Linn azoute ki linn dir bann anketer kan li ti pe fer enn kontour, motosiklet la inn derape. “Dan enn fraksyon segonn nou finn retrouv nou par ter.”

Funeray tipti sheshvee inn fer Lindi dernie.

Comments

comments