Brutalite Dan Lekol: “Li Bat Mo Garson Lo So Parti Intim”

Loading...

Enn mama enn lafami nepli kone ki laport pou tape. So garson ki frekant enn lekol primer dan Quatre-Bornes finn viktim enn ‘arselmna’ par so enn kamarad klas. Li denonse ki bann otorite konserne pa finn pran aksyon neseser kont sa zanfan la.

Li explike ki li finn tap tou laport me personn pa finn ekout li. Mardi, so kamarad inn bat mo garson lo so parti intim. Monn bizin amen li lopital kot linn ranpli enn formuler 58. Answit, monn al so lekol pou inform banla ki mo garson finn viktim brutalite par enn lot zanfan. Met dekol inn zis dir ki li pou pran ranseignman lo sa ek li pou retourn anver mwa. Li finn answit apel mwa ek inn dir mwa pa gengn traka paski ti enn aksidan sa,” mama la dir.

Sa konsey la pa ti vre rezon deryer brutalite viktim la paski li finn resevwar lezot kou so landimin dan lekol. Mama la finn al tap laport Child Development Unit (CDU) akoz linn plin avek sa zistwar la. Me li pa satisfer par led ki banla inn propoz li. “Enn ofisie inn konsey mwa pou pa depoz oken plint akoz mo garson ankor zen ek so prosedir kapav vinn long ek nou pou bizin fer ale-vini. Linn dir mwa retourn lekol ek esay regle problem la amikalman,” li rakonte.

Kan linn al lekol, mama la inn demann bann responsab pou kontakte paran agreser so zanfan. “Met dekol inn apel bann paran garson la me zot inn refuz pou rankontre mwa ek pa ti anvi rekonet ki zot garson inn bat mo garson a plizir repriz. Apre sa, met dekol la inn inform mwa ki tou saki li kapav fer se ranpli enn formuler counselling kont sa garson ki finn bat mo zanfan la,” mama la deplore.

Minister ledikasyon inn ouver enn lanket dan sa zafer la apre ki finn inform zot.

Comments

comments